Aktualności

KOMUNIKAT
Informujemy, że od dnia 12 października 2020 r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa petentów w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku.
Ze względu na stan epidemii przyjmowanie petentów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym (numer tel. 87 520 71 00) lub za pośrednictwem e-PUAP ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie jej i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.
Obsługa petenta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i petentów. Przy wejściu do komendy dokonywany będzie pomiar temperatury ciała. Niezbędne jest również zachowanie 1,5 metrowych odstępów między osobami oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Dostępne są również środki do dezynfekcji rąk.
Ponadto obsługa petentów możliwa jest drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pośrednictwem e-PUAP.
Dane kontaktowe:
tel. 87 520 71 00
fax. 87 520 71 05
mail: sekretariat.olecko@kwpsp.olsztyn.pl
Identyfikator w ePUAP: kppspolecko

O nas słów kilka

onas

Terenem działania naszej komendy jest obszar czterech  gmin : Olecko, Kowale Oleckie,  Świętajno i Wieliczki o łącznej powierzchni 873,83 km2, w tym 219,73 km2 to lasy. Obszar chroniony zamieszkuje  34,215. mieszkańców, natomiast liczba mieszkańców w miejscowości będącej siedzibą JRG Olecko wynosi 16.169 osób.

W szeregach Państwowej Straży Pożarnej w Olecku pracuje łącznie 46 strażaków i 2 pracownicy cywilni. Działalność ratownicza prowadzona jest głównie przez jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, w której pracuje łącznie 35 strażaków na trzech zmianach służbowych i dwóch w systemie codziennym. Każdego dnia w ciągłej gotowości bojowej służbę pełni siedmiu strażaków ratowników. W systemie 8-godzinnym pracuje łącznie ośmiu strażaków  i dwaj pracownicy cywilni.

Zadania w zakresie koordynacji, organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi jednostek organizacyjnych ochrony p.poż. oraz innych podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Olecku. Obsadę SK stanowi 5 etatowych Dyżurnych Operacyjnych, którzy pełnią służbę w systemie 24 godzinnym. Pomieszczenia dyspozytorskie są wydzielone, zabezpieczone, oznakowane i wyposażone w odpowiednie środki techniczne, a także infrastrukturę IT.

Na terenie powiatu oleckiego działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Siedem z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.